Sistem pentru diagnosticarea complexă a stărilor mașinilor electrice rotative de medie și mare putere

Societatea SIMTECH RESEARCH SRL anunță începerea, la 08.04.2022, a Proiectului nr. 409/390085 având Cod SMIS 2014+ 119972, intitulat Sistem pentru diagnosticarea complexă a stărilor mașinilor electrice rotative de medie și mare putere – acronim SDCME, încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizarii în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, apel Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off.


Valoarea totală a finanţării este de 960.713 lei, iar cheltuielile eligibile sunt în valoare de 930.000 lei.


Durata proiectului este de 14 luni, acesta urmând a se încheia la 31.05.2023. Locul de implementare a proiectului este la adresa sediului social al SIMTECH RESEARCH SRL.


Scopul proiectului este reprezentat de dezvoltarea unui start-up inovator, denumit SIMTECH RESEARCH SRL, care să introducă în piață un produs nou, denumit Sistem pentru diagnosticarea complexă a stărilor mașinilor electrice rotative de medie și mare putere, desemnat de acronimul SDCME.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro